Nico Smit

 

Ons bereikte het droevige bericht dat Nico Smit op 17 maart jl. is overleden,
Nico is 85 jaar geworden. 
Nico is bij velen bekend als uitbater van ons dorpshuis de Stiepe,
daarnaast is hij voorzitter geweest van veel verenigingen in ons dorp.

Hij is ook voorzitter geweest van RKO,
de club is in 1957 opgericht en Nico was de 2
e voorzitter,
dit heeft hij meer dan 20 jaar gedaan en is daarmee verreweg de langst zittende voorzitter geweest.

Nico was een daadkrachtig bestuurder, hield niet van lang vergaderen en vond gezelligheid bij de club ook erg  belangrijk.
Ook is hij jarenlang consul van de club geweest, hoewel de KNVB vond dat deze dubbele functie kon.
Tijdens zijn voorzitterschap is de kantine van RKO gebouwd.

RKO is dankbaar dat Nico zich zoveel jaar voor de club heeft ingezet.

 

Nico Smit wordt maandag 24 maart om 12.00 uur gecremeerd in
crematorium Kranenburg,
Kranenburgweg 9 te Zwolle-Noord.
Voor de plechtigheid is er vanaf 11.45 gelegenheid om afscheid van Nico te nemen.

 

De familie heeft aangegeven dat bij hen niet alle namen bekend zijn en dat als er  mensen zijn die afscheid van Nico willen nemen ze uitgenodigd zijn .

Correspondentie adres:
Banjaertstraat 4
1915 GA Velsen Noord